Додаток до протоколу загальних зборів колективу та батьків від 29.05.2017 № 2

Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу ( ясел – садка) комбінованого типу № 235 «Горошинка» Л.В. Лохматової за підсумками роботи у 2016-2017 н.р.

Загальні відомості про ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 235 "Горошинка" Запорізької міської ради Запорізької області. Місце знаходження ДНЗ № 235: 69097, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 13А.

Будівля дошкільного навчального закладу типова, розрахована на 12 груп. На сьогодні в ДНЗ – 217 дітей, функціонує 10 груп, з них 3 групи раннього віку, 3 групи дошкільні, загального розвитку, 4 групи дошкільні, санаторні (з неспецифічними захворюваннями органів дихання), в яких перебувають діти за медичними показаннями. Режим роботи ДНЗ, тривалість перебування в ньому встановлюється замовником відповідно до законодавства України. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Групи працюють за наступним графіком роботи: всі групи працюють за 12-годинним режимом роботи з 6.30 до 18.30.

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту» в дошкільному закладі мною створені умови для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти.

Показники наповнюваності груп забезпечую відповідно ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». При встановлених нормативах наповнюваності дітей до 3-х років (15) показник фактичної наповнюваності становить 20 дітей, для дітей від 3 до 6 років (20) – 26, 27 дітей. Слід зазначити, що наповнюваність дітей раннього віку та дітей молодшого дошкільного віку в групах вища, ніж наповнюваність дітей в групах старшого дошкільного віку. Це зв'язано з ростом народжуваності дітей.

Матеріально- технічна база

Матеріально-технічна база ДНЗ № 235 включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії територіального відділу освіти Хортицького району.

Вимоги до матеріально-технічної бази ДНЗ № 235 визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

ДНЗ № 235 має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, групові ділянки для прогулянок.

За звітний період було забезпечено збереження комунального майна. Я постійно веду контроль за збереженням комунальної власності. Щорічна інвентаризація комунального майна в ДНЗ свідчить, що майно зберігається і поповнюється, знаходиться в належному вигляді.

У 2016-17 навчальному році силами колективу та батьків були проведені будівельні роботи в ДНЗ, замінено: вікна в спальній кімнаті групи №3, запасний вихід групи №7, вхідні двері групи № 11, вхідні двері та труби водопостачання в техпідпіллі, каналізаційні труби в групах № 7, 8.

Впродовж року було придбано: нова промислова електроплита на харчоблок, пральна машина на пральню, комп’ютер та принтери в методичний кабінет, поповнено меблями (стільцями) група № 3,№ 8, 9, шафою в групі № 5, ремонт в туалетних кімнатах груп № 6, № 7, № 8. Частково була замінена електропроводка, електричні автомати. Придбані та встановлені накопичувальні ліхтарі для освітлення території закладу вночі.

Дошкільному навчальному закладу придбано за бюджетні кошти:

- м’які модулі, які використовуються не тільки на заняттях фізкультурою, а й в розвагах з участю батьків;

- ноутбук (сумка для ноутбука, комп’ютерна мишка);

- м’який інвентар(60 подушок, 94 рушники);

- іграшки (конструктори,3басейни, музичні інструменти, м’яч).

Депутатом Запорізької міської ради, Божко Русланом Анатолійовичем, надана матеріальна допомога, а саме: пральна машина, 2 принтери, комп’ютер, ноутбук.

В цілому, стан матеріально-технічної бази в дошкільному навчальному закладі задовільний: оснащення фізкультурним матеріалом на 100 %, іграшками на 65 %, дитячою, художньою та методичною літературою на 82%. Стан оснащення групових кімнат і кабінетів - 55%, ТЗН – 80 %, технологічне обладнання - 50%.

Але на сьогодні залишаються невирішені наступні проблеми:

· техпідпілля потребує заміни каналізаційних труб, системи вентиляції та опалення;

· заміна обладнання та капітальний ремонт на харчоблоці, пральні;

· заміна асфальтового покриття на господарчому дворі ДНЗ, доріжок для прогулянки дітей;

· ремонт овочесховища;

· заміна вікон на металопластикові;

· заміна дверей в групах та інше.

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти: засновника у розмірі, передбаченому нормативами фінансування місцевого бюджету, батьків, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних осіб. В ДНЗ розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально - технічної бази, затверджений кошторис витрат кошів благодійного фонду

«Розвиток».

Кадрове забезпечення

ДНЗ забезпечений педагогічними працівниками та технічним персоналом у відповідності з затвердженим штатним розкладом. Комплектацію груп здійснюю за діагностичними обстеженнями педагогів, враховуючи бажання працювати один з одним.

В закладі працює 23 педагогічних працівників: 12,46 % - з вищою освітою, 14,54 % - з середньою спеціальною. До штатного розкладу ДНЗ введено ставку практичного психолога, вихователя - методиста, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання.

Склад педагогічного колективу: вихователь – методист, 18 вихователів, спеціаліста – музичний керівник, інструктор з фізичного виховання. В ДНЗ працює практичний психолог, лікар, сестра медична старша, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з масажу, сестра медична з фізіотерапії. Я, як керівник дошкільного закладу, інформувала територіальний відділ освіти та центр зайнятості Хортицького району про наявність вакансій в 2016-2017 н.р.

Склад технічного персоналу: завідувач господарства, 10 помічників вихователів,2 машиністи з прання та ремонту білизни, каштелянка, 3 кухарі, 2 підсобних робітники, комірник, прибиральник службових приміщень, 2 двірники, 3 сторожа.

Якісний та кількісний склад педагогічних працівників дошкільного навчального закладу:

Всього педагогів

Віковий склад

Кваліфікаційний рівень

Педагогічні звання

23

19-30 років – 3

30-40 років – 7

40-50 років – 6

50 і старше – 7

вища категорія – 4

І категорія – 5

ІІ категорія – 1

тарифний розряд – 13

«старший вихователь»

- 2

«вихователь-методист» - 5

В дошкільному закладі працюють 2 молодих спеціаліста. Впродовж 2016-2017 навчального року з педагогами - початківцями працювали наставники. Діяльність школи молодого вихователя постійно трималась на контролі у завідувача та вихователя-методиста. У ДНЗ складено план-графік проведення атестації та курсової перепідготовки педагогів терміном на п’ять років. За 2016р. організована перепідготовка та підвищення кваліфікації 5-ти педагогічних працівників закладу при ЗОІППО, що складає 22%.У поточному році атестовано 3 педагога. За час атестаційного періоду педагоги, що атестувались, показали сучасні форми роботи з дітьми (нетрадиційні заняття, проекти, театральну діяльність, форми взаємодії з батьками вихованців), приймали активну участь у методичній роботі ДНЗ. Процес атестації відповідав чинному законодавству, конфліктних ситуацій не було.

Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів разом з вихователем-методистом проводжу педагогічні ради, методичні заняття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи за темами «Формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності», «Збереження та зміцнення здоров'я дитини в умовах ДНЗ та родини», «Формування у дитини дбайливого ставлення до власного здоров'я», «Організація розвивального середовища - як засіб повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей раннього віку» тощо.

Наприкінці навчального року розглядаю творче зростання, професійну майстерність педагогів, за результатами діагностичної карти рівня професійної компетентності педагогів на педраді.

З метою удосконалення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації забезпечується:

- моніторинг якості підготовки молодих спеціалістів, їх соціальної адаптації та подальшого професійного становлення;

- участь педагогічних працівників ДНЗ у районних методоб’єднаннях, майстер – класах, семінарах, виставках, педагогічних читаннях, міських та обласних заходах;

- щорічне проведення семінарів, консультацій з педагогічним колективом з питань змін законодавства в освітній сфері;

- проведення в ДНЗ профілактичної роботи з питань емоційного вигорання педагогів, моніторингу успішності реалізації освітніх та інноваційних програм.

Педагоги ДНЗ приймають участь у семінарах, конференціях для педагогів. В ДНЗ ведеться постійна робота по популяризації знань батьківської педагогіки, формуванню здорового способу життя.

Для впровадження інноваційних технологій в ДНЗ розроблені схеми, де чітко вказана структура, завдання, зміст та форми інноваційної роботи в ДНЗ.

Інноваційні педагогічні технології впроваджуються в практику роботи ДНЗ згідно схеми-алгоритму:

- підготовка кадрів до впровадження;

- отримання інформації про інноваційну технологію;

- організація роботи дослідно - експериментальної групи.

Педагогічним колективом проводилась робота по впровадженню інноваційних педагогічних технологій в освітній процес. Ефективно застосовувались в роботі з дітьми теорія розв'язання винахідницьких завдань ТРВЗ, використовуються схеми Білан для складання розповіді за схемами, універсальний дидактичний матеріал - логічні блоки Дьєнеша. Високі результати в навчанні читанню дітей демонструє вихователь Коломоєць Д.М. Впровадження вихователем Чечелевою А.В., Шоповою Т.О. методики Л.І. Зайцевої, сприяє підвищенню рівня знань дітей з формування елементарних здібностей та розвиток логічного мислення Вміле використання дихальної техніки Стрельникової в роботі з дітьми, гімнастики пробудження М. Єфименко, точкового масажу за Уманською, масажу в парах, пальчикової гімнастики, психогімнастики вихователями всіх груп позитивно впливає на фізичний розвиток кожної дитини.

Результати моделювання, вивчення та впровадження досвідів роботи в ДНЗ постійно заслуховуються на педагогічних радах, управлінських нарадах, педагогічних годинах.

Мною відслідковується впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, проводиться моніторинг впливу інноваційних технологій на розвиток дитини.

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування дітей ДНЗ № 235 здійснюється на безоплатній основі комунальною установою "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5" та медичними працівниками, які входять до штатного розкладу ДНЗ № 235.

Я, як керівник ДНЗ, здійснювала постійний контроль за проведенням:

- корекційно - відновлювального лікування, обов'язкових медичних оглядів;

- моніторингу стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- корекційно - відновлювальних заходів;

- медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- медичного контролю за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

Для здійснення лікувально- оздоровчої роботи з дітьми, які відвідують санаторні групи у ДНЗ № 235 обладнано кабінети (фізіотерапевтичний, лікувальної фізкультури, масажу).

Розглядаючи проблему збереження й охорони життя дітей та працівників ДНЗ працюю за наступними напрямами роботи:

• створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу, вихованців ДНЗ;

• підвищення ефективності навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя;

• поглиблення теоретичних знань та закріплення навичок вихователів щодо формування у дошкільнят ціннісного ставлення до власного здоров'я, життя;

• пропаганда здорового способу життя серед дітей і батьків;

• інтеграція родинного та суспільного виховання з проблеми безпеки життєдіяльності.

Своєчасно проводяться моніторингові дослідження стану здоров’я дітей, які свідчать про погіршення стану опорно-рухового апарату у дітей; захворювання серцево-судинної системи та зменшення кількості функціональних захворювань ЦНС. За планом 5 дитячої поліклініки забезпечується проведення перевірки гостроти зору вихованців ДНЗ; огляду

підлягають діти, які йдуть до школи. За допомогою туберкулінодіагностики

забезпечується повне охоплення вихованців ДНЗ медичним обстеженням щодо виявлення захворювань на туберкульоз.

Моніторинг фізичного розвитку дітей дошкільного віку, що проводився інструктором з фізичного виховання Черкасовою О.А. впродовж року показує, що серед вихованців старших і санаторних груп дошкільного навчального закладу значно зросла кількість дітей, що підвищили свої показники в основних рухах в кінці навчального року у порівнянні з початком.

Позитивно вплинули на укріплення здоров’я дітей санаторних груп проведення занять ЛФК с/м ЛФК Черкасовою О.А., масажу – с/м масажу Ніщенко Т.Ю., фізіопроцедур – фізіотерапевтичною с/м – Танурковою К.І. Всі діти в ДНЗ охоплювались медичними оглядами: огляд педіатром (групи раннього віку – 1 раз на 3 місяця; садові групи – 1 раз на 6 місяців). З січня по березень місяць 2017 року був здійснений огляд дітей, які ідуть до школи(56) вузькими спеціалістами: хірург, ортопед, окуліст, логопед, стоматолог.

Моніторингові дослідження стану здоров’я дітей, дозволяють фіксувати стан опорно-рухового апарату у дітей, захворювання серцево-судинної системи, органів зору, та інші і враховувати стан здоров’я кожної дитини під час проведення фізкультурно – оздоровчої, корекційної роботи.

В групах ведеться лист здоров’я, в якому фіксується результат медичного огляду дітей лікарями, діагнози, група здоров’я. Цією інформацією керується інструктор з фізичного виховання під час проведення занять фізкультурою, ранкової гімнастики, спортивних розваг, свят, Днів здоров’я, Тижнів фізкультури для здійснення диференціації та індивідуалізації в роботі з дітьми. В санаторних групах ведуться індивідуальні картки дитини санаторної групи, в яких збирається інформація про стан здоров’я дитини, кількість пропущених днів за хворобою, оздоровчі заходи, що проводились з дитиною, порівнюється динаміка захворюваності кожної дитини впродовж тривалого часу. За результатами системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторингу можна констатувати, що робота ДНЗ на рішення головного річного завдання по збереженню і укріпленню здоров’я проводиться ефективно, простежується позитивна динаміка в розвитку кожної дитини.

Організація харчування

Я, як керівник дошкільного закладу, організацію харчування здійснюю, керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 12.03.2003 № 305, постановою КМУ від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 № 667.

У 2016-2017 навчальному році організація харчування здійснювалась відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весняний та літньо - осінній періоди року. Процес організації харчування передбачав:

- відпрацювання режиму та графіка харчування дітей;

- прийом продовольчої продукції гарантованої якості;

- збереження та дотримання термінів реалізації продуктів;

- дотримання технології приготування їжі;

- складання перспективного меню;

- організацію збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

- складання накопичувальної відомості виконання натуральних норм щомісячно, поквартально, щорічно.

У закладі безкоштовним харчуванням з розрахунку 100% від вартості харчування на день забезпечено 26 дітей пільгових категорій:

- 6 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

- 2дитини – інваліди

- 5 дітей із числа сімей учасників бойових дій

- 12 дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей

- 1 дитина із числа сімей загиблих учасників бойових дій.

У 2016 - 17 навчальному році в дитячому раціоні суттєво збільшилось вживання м’яса, риби, молочних продуктів, яєць, сирів, тощо. Залишаються низькими середні показники фактичного виконання норм харчування з вживання дітьми свіжих фруктів, овочів, соків.

Впродовж 2016-2017 н.р. було видано відповідні накази: від 01.09.2016 № 98р «Про управлінське та організаційне забезпечення харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 235»; від 03.01.2017 №05р «Про організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 235 в 2017 році»;від 03.01.2017 № 08р «Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі»; від 06.01.2017 №11р«Про стан харчування дітей за 2016 рік в ДНЗ № 235»; від 06.01.2017 № 13р «Про призначення відповідальних за зняття проби готових страв».

На виконання наказу від 01.09.2016 № 98р «Про управлінське та організаційне забезпечення харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 235» затверджені комісія з бракеражу продуктів і продовольчої сировини, громадський контроль за організацією харчування та виконанням постачальниками умов Договору, комісія з перевірки виконання постачальниками умов Договору та підготовку заходів щодо усунення. Впродовж навчального року в дошкільному закладі комісіями проводилась відповідна робота з перевірки організації харчування. Результати своєчасно фіксувались у відповідних журналах. Була залучена батьківська громадськість до участі у планових та позапланових перевірках з питань організації харчування дітей у ДНЗ.

Питання стану організації раціонального харчування дітей в ДНЗ розглядалось на батьківських зборах, заслуховувалось на управлінських нарадах, засіданнях батьківського комітету, висвітлювалось в інформаційних куточках та на сайті закладу.

Навчально - виховна робота

У 2016/2017 н.р. колектив дошкільного навчального закладу плідно працював над вирішенням головних завдань:

1. Зміцнювати здоров’я дітей, формуючи культуру здорового способу життя у дітей раннього та дошкільного віку засобами рухливих, зокрема народних ігор. (3 рік)

2. Формувати діамонологічну компетенцію дошкільників, використовуючи методи моделювання (2 рік)

3. Продовжувати формувати патріотичні почуття у дітей дошкільного віку, зокрема через ознайомлення з рідним містом в тісній співпраці з батьками (3 рік).

Ефективними у вирішенні річного завдання були проведені для вихователів семінари – практикуми «Організація рухливої гри в ДНЗ»,для вихователів раннього віку - «Спілкуємось з новачками». Ці заходи дали можливість актуалізувати знання педагогів щодо класифікації рухливих ігор, методів, прийомів організації рухливої гри, складання циклограми рухливих ігор на місяць, поповнити картотеку рухливих ігор в групах.

Аналіз процесу адаптації новачків показав, що звикання дітей до умов ДНЗ в цьому навчальному році проходить більш успішно. Ступінь адаптації в основному легка і середня. Позитивним є те, що діти раннього віку, а особливо другого року життя, звикають швидше, що свідчить про правильно побудовану роботу з колективом і батьками новачків в адаптаційний період. В результаті аналізу адаптаційного періоду групи раннього віку поповнено іграшками – забавами.

Організація навчально-виховної роботи з дітьми здійснювалась за освітніми лініями:

- «Особистість дитини»

- «Дитина в соціумі»

- «Дитина у природному довкіллі»

- «Дитина у світі культури»

- «Гра дитини»

- «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

- «Мовлення дитини»

Протягом 2016-2017 року у дошкільному закладі працювала творча група над такими питаннями:

- Аналіз Базового компоненту, програми «Я у Світі» з теми «Формування патріотичних почуттів засобами ознайомлення з рідним містом»;

- Визначення основних компонентів ознайомлення з рідним містом в різних вікових групах;

- Розробка перспективного плану з теми для кожної вікової групи;

- Оформлення перспективного плану, методичних рекомендацій, демонстраційного матеріалу, конспектів занять, сценаріїв.

Проведено чотири тематичних засідання педагогічної ради:

1. Вплив рухливої гри, зокрема народної, на розвиток дитини раннього та дошкільного віку.

2. Формування діамонологічної компетенції дошкільників шляхом активного застосування методу моделювання.

3. Патріотичне виховання дошкільників.

4. Підсумки та планування роботи. Визначення шляхів співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю.

Вирішуючи завдання освітньої лінії «Мовлення дитини», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно - пізнавальному просторі» у 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював на забезпечення якості освіти дошкільників у відповідності до освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Семінар щодо організації мовленнєвої діяльності «Формування діамонологічної компетенції дошкільників шляхом активного застосування методу моделювання» був ефективним і дозволив активізувати роботу педагогів з формування діамонологічної компетенції дітей.

З патріотичного виховання в групах було проведено проекти, результатом яких є фотовиставки, альбоми з участю дітей, батьків. Поповнено матеріальну базу кожної групи ілюстраційними матеріалами про рідний край. До дошкільного закладу запрошувались театральні колективи з ляльковими постановами, театральними спектаклями, якісними декораціями (театр «Котигорошко», обласний ляльковий театр та інші). Фестиваль «Вишиванка – душа українського народу», проведений в ДНЗ, продемонстрував якість роботи педагогів та компетентність дітей з патріотичного виховання.

Діагностика рівня розвитку дітей за освітньою лінією «Гра дитини» показує, що вихователі приділяють увагу рольовому мовленню дітей під час сюжетно - рольових ігор, проводять опосередковану підготовчу роботу по збагаченню досвіду дітей про взаємовідносини, спілкування людей в різних професіях, життєвих ситуаціях. Незважаючи на те, що робота вихователів з розвитку мовлення дошкільників відповідає вимогам державного стандарту, проблема зв’язного мовлення вихованців залишається.

Управлінська діяльність

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

• рада ДНЗ;

• батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

• профспілковий комітет;

• педагогічна рада;

Документацію дошкільного навчального закладу веду відповідно до наказу МОН молоді та спорту України від 01.10.12р. № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», Переліку типових документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012р. № 578/5 державною мовою. Контроль за веденням ділової документації у дошкільному навчальному закладі здійснюється територіальним відділом освіти Хортицького району.

Ведення обов'язкової ділової документації здійснюю згідно з чинним законодавством. Організацію діловодства в дошкільному навчальному закладі здійснюю відповідно нормативно – правових актів, які регулюють цю сферу діяльності. Видано наказ від 09.11.2016р № 129р «Про затвердження номенклатури справ в ДНЗ № 235».

Книги, які я веду, поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані і скріплені печаткою. Всю ділову документацію зберігаю у спеціально обладнаних шафах.

Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Мною, як керівником, виданий наказ від 19.01.2016р № 21-р «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку та графіку роботи працівників дошкільного навчального закладу № 235 на 2016 навчальний рік» в якому на підставі рішення засідання профспілкового комітету від 28.08.2016р. протокол № 33 були затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку та графік роботи працівників ДНЗ на 2016-2017 н.р. з 01.09.2016 р. по 31.05.2017 р.

Організацію роботи з охорони праці в ДНЗ здійснюю відповідно до Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991р. № 1060-ХЩзі змінами і доповненнями), Закону «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХЩзі змінами і доповненнями), Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників Державних навчально-виховних закладів України, наказ МОН України від 10.04.2000р. № 73 (із змінами тексту), Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01р № 563 (зі змінами і доповненнями), Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.01 № 616, Закону України „ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 27.05.03р. № 860-ІУ, Положення про службу охорони праці системи Міністерства України від 15.11.04р. № 255, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.06 № 304, Закону України від 17.12.1993р. № 3745-ХІІ (зі змінами і доповненнями) „ Про пожежну безпеку", Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей і дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 28.10.08 № 985.

Мною, виданий наказ по ДНЗ від 04.01.2016р № 05р «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально–виховного процесу ДНЗ № 235 у 2016 році», цим наказом затверджена комісія, яка постійно (згідно графіку) проводить обстеження закладу та обладнання на стан техніки безпеки із складанням Актів та наданням дозволу на роботу. Стан техніки безпеки в ДНЗ - задовільний, відповідає всім вимогам для безпечної праці колективу.

Охорону праці в ДНЗ розглядаю, як систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно - гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Охорону праці в навчальному закладі здійснюю за такими основними напрямами:

• створення безпечних умов праці та навчання;

• документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

• систематичне навчання вихованців та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

• профілактика нещасних випадків;

• контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Створюючи безпечні умови праці, дотримуюся основ чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії і гігієни тощо. У зв'язку з цим забезпечую належне утримання будівель і споруд, використання обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану.

В річному плані мною розроблені заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого і дорожнього травматизму. Планом визначений зміст роботи з педагогічним колективом, дітьми та співпраця з батьками.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» № 2694 мною затверджені Положення про організацію роботи в дошкільному навчальному закладі, Положення про службу охорони праці в ДНЗ № 235, Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці. Положенням про організацію роботи з охорони праці встановлені права, обов'язки та відповідальність кожного працівника закладу, посадових осіб, щодо забезпечення безпечності навчально-виховного процесу.

На виконання Закону України «Про охорону праці» та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці мною виданий наказ по ДНЗ від 03.01.2017р № 06р «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу ДНЗ № 235 у 2017році», цим наказом затверджений склад комісії з проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, тематичний план та програму навчання з охорони праці.

Навчання з охорони праці здійснюю відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі освіти за затвердженим графіком. Згідно затвердженого графіку проводжу інструктажі з працівниками різних категорій. Записи про проведення інструктажі ведуться в журналах реєстрації відповідно установленого порядку та зразку. На виконання наказів ТВО Хортицького району та за необхідністю проводжу позапланові та цільові інструктажі, які також фіксуються у відповідних журналах.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» я спільно з профспілковим комітетом працюю над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюю, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров'я дітей дошкільного віку.

З метою систематичного дотримання всіма службами, посадовими особами і працівниками вимог трудового законодавства безпеки праці в ДНЗ затвердила громадського інспектора з охорони праці.

Я, як керівник ДНЗ, здійснюю контроль за дотриманням працівниками закладу вимог чинного законодавства з питань охорони праці у межах їх компетенції, інструкції з охорони праці, правил поводження із устаткуванням і обладнанням. Питання охорони праці систематично знаходяться у мене на контролі та розглядаються:

• на загальних зборах колективу закладу та батьків 30.09.16р., 23.05.2017р.

• на засіданнях Ради ДНЗ 09.10.16р., 02.02.17р.,

• на управлінських нарадах 28.11.16р, 01.12.16р, 15.12.16р,,12.01.17р, 29.03.17р, 28.04.17р.

• на виробничих нарадах 15.01.16р, 18.03.16р, 19.05.16р.

• на педагогічних радах 22.11.16р, 21.03.17р, 25.05.17р.

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не було.

Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 24.03.2016р № 234 усі приміщення знаходяться у зразковому порядку та чистоті, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

На виконання Закону України від 17.12.1993р. № 3745-ХН (зі змінами і доповненнями) «Про пожежну безпеку» в ДНЗ № 235 мною виданий наказ від 04.01.2016р. № 06р «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки», наказ від 06.01.2016р № 10-р «Про створення пожежно-технічної комісії та добровільної пожежної дружини в дошкільному навчальному закладі № 235», наказ від 06.01.2016р№ 13-р «Про застосування відкритого вогню». Комісія з протипожежної безпеки здійснює перевірку всіх приміщень ДНЗ, електрообладнання на стан протипожежної безпеки із складанням відповідних актів згідно затвердженого графіку (щоквартально).

Мною виданий наказ від 03.01.2016р. № 07р «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки» яким призначені відповідальні за дотримання протипожежного стану кабінетів та груп. У період проведення місячника з пожежної безпеки з учасниками навчально-виховного процесу було проведено командно-штабне навчання по практичному відпрацюванні дій у випадку виникнення пожежі та евакуацію вихованців у безпечні райони у разі загрози виникнення пожежі.

Головними завданнями місячника були:

• підвищення рівні пожежно-технічних знань працівників ДНЗ та батьків,

• ознайомлення з правилами захисту життя та здоров'я дітей на пожежах,

• поглиблення та закріпленні уявлень дітей про користь та шкоду вогню,

• формування навичок правильного бережного поводження з вогнем.

В період місячника збагачувались знання дітей про пожежну безпеку. Вихователі груп проводили бесіди за темами «Твої перші дії при пожежі», « Коли вогонь ворог?». Ці бесіди супроводжувалися сучасним наочним матеріалом. Дошкільникам навчальний матеріал подавався в вигляді плакатів, адаптованих для дошкільнят, в настільно- друкованих іграх, а саме: «Обережно, в квартирі газ», «Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна». Темі вогню був присвячений День здоров'я «Ми юні пожежники» в якому активну участь взяли діти, педагоги, батьки. Підсумком місячника було виготовлення тематичної виставки «Спеціальний транспорт», в якому діти відобразили свої враження від екскурсії до частини МЧС.

В дошкільному закладі є протипожежний інвентар: вогнегасники, пожежний щиток, має місце наочна агітація про дії на випадок пожежі.

З працівниками ДНЗ систематично проводжу вступні, планові та позапланові інструктажі з правил протипожежної безпеки, які реєструються у відповідному журналі.

Працівники дотримуються правил протипожежної безпеки.

Приписи інспекторів з охорони праці, пожежного нагляду, СЕС виконую вчасно в установлені терміни.

Мною виданий наказ від 03.01.2016р. № 07р «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки» яким призначені відповідальні за дотримання протипожежного стану кабінетів та груп. У період проведення місячника з пожежної безпеки з учасниками навчально-виховного процесу було проведено командно-штабне навчання по практичному відпрацюванні дій у випадку виникнення пожежі та евакуацію вихованців у безпечні райони у разі загрози виникнення пожежі.

Виконуючи завдання нормативного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних програм та комплексних планів щодо поліпшення умов життя та виховання підростаючого покоління України, в ДНЗ я здійснюю значний обсяг роботи, направленої на створення оптимально безпечних та нешкідливих умов організації навчально-виховного процесу, формування вихованцями знань та навичок безпечної поведінки за будь-яких умов і ситуацій.

Слід відмітити систематичну роботу педагогічного колективу ДНЗ, який ефективно працює в напрямку недопущення травматизму вихованців під час навчально-виховного процесу. Про якість проведення роботи по ОБЖД та профілактиці небезпечних ситуацій, правил техніки безпеки свідчить відсутність травматизму серед вихованців ДНЗ за останні роки.

Я, як керівник ДНЗ, забезпечую виконання вимог з техніки безпеки, санітарно - гігієнічних, протипожежної безпеки, попередження дитячого травматизму та інших вимог щодо охорони життя і здоров'я дітей. Своєчасно ремонтую електрообладнання на харчоблоці, у пральні, для попередження травматизму серед дітей систематично перевіряю спортивне обладнання. Активно впроваджую в практику роботи програму «Один вдома», проводжу конкурси малюнків «Вогонь добрий, вогонь злий», «Зелений вогник». Впродовж року проводяться «Дні охорони праці», декада охорони зору, «День здоров'я», місячник безпеки руху «Діти на дорозі!».

Роботу педагогічного колективу ДНЗ та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будую на виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Питання охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей є одним з провідних завдань моєї роботи.

Впродовж 2016-2017 н.р. було проведено 9 управлінських нарад, на яких розглядались накази та розпорядчі листи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, територіального відділу освіти Хортицького району та накази видані дошкільним навчальним закладом.

Робота з батьками

Робота педагогічного колективу та сім'ї спрямовую на забезпечення сприятливих умов для формування у дітей здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

Робота з цього питання проводжу в таких напрямках:

• формування засад здорового способу життя та безпеки життєдіяльності у дітей;

• підвищення обізнаності в питаннях забезпечення безпеки життєдіяльності та зміцнення здоров'я дітей з педкадрами;

• просвітницька, практична співпраця ДНЗ з родиною в залученні до здорового способу життя.

В кожній групі сприяю створенню належних умов для формування у дітей здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Робота з дітьми проводилась у таких напрямках:

• Особисте здоров'я;

• Безпека в природі ;

• Безпека на вулиці;

• Безпека вдома.

Батьки відвідували «Лекторії для зацікавлених батьків», який вела лікар Кізілова І.А., отримували консультативну та практичну допомогу в питаннях оздоровлення дітей, організації здорового харчування, питань організації харчування в дошкільному закладі. Сайт ДНЗ та сторінка у фейсбуці регулярно висвітлювали роботу дошкільного закладу.

Документація та книги благодійного фонду знаходяться у голови батьківського комітету Непокритої Є.О. Кошти з благодійного фонду виділяються згідно кошторису ДНЗ. На засіданні Ради дошкільного закладу (протокол № 1 від 17.09.16р.) була створена Рада по використанню коштів благодійного фонду «Розвиток». Щоквартально Голова батьківського комітету Непокрита Є.О. звітує на Раді ДНЗ про використані кошти благодійного фонду, а щомісяця в батьківських куточках кожної вікової групи вивішуються звіти в письмовій формі про використані кошти.

Мною, як керівником, видані накази від 12.05.2016р № 62–р «Про виконання Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та запобігання і протидії корупції в ДНЗ № 235 на 2017 рік». На загальних зборах колективу та батьків (протокол № 02 від 25.05.2017р.) визнали використання благодійних фондів добровільними та прозорими. Про виконання показників ефективності своєї діяльності передбачена звітність перед Радою ДНЗ, загальними зборами колективу та батьками.

Мною, як керівником дошкільного навчального закладу, ведеться співпраця з органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, окремими громадянами, яка спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі.

29 травня 2017 р.

Кiлькiсть переглядiв: 183

Коментарi