На кінець дошкільного віку дитина:

- може використовувати власний досвід для створення ігрових задумів, організовувати різні види ігор відповідно до їх структрури ( уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила), реалізовувати власні ігрові задуми,
- може брати участь у різних видах ігор: сюжетно - рольових, конструкторсько - будівельних, дидактичних, словесних, настільно - друкованих, рухливих зі співом і діалогом, режисерських, театралізованих, українських народних іграх, дотримуватись рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування
- усвідомлює необхідність дотримання правил гри, їх призначення, контролювати виконання правил всіма учасниками гри, раціонально використовувати предметно - ігрове середовище для реалізації ігрового задуму, здійснювати заміщення на рівні ігрових дій, предметів, подій, бережливо ставитись до іграшок, дотримуватись порядку в ігровому куточку,
- відображає широке коло об'єктів навколишньої дійсності , використовуючи попередньо набутий досвід діяльності з різними конструкторами (зокрема LEGO), природним та штучним матеріалом;
- уміє планомірно розглядати предмети, споруди, об'єкти, виокремлюючи в них основні складові конструкції, їх співвідношення за розмірами, формою, розташуванням; добирати необхідний матеріал, деталі; діяти послідовно, узгоджено з іншими учасниками гри, створювати власні роботи за зразком, умовою, задумом
- усвідомлює себе активним учасником гри, домагатися визнання іншими дітьми своїх успіхів, визнавати якісне виконання ролі іншими . Виявляти творчість, імпровізацію, пропонувати оригінальні ідей для покращення гри, обирати для гри безпечне місце та атрибути
Кiлькiсть переглядiв: 123

Коментарi