На кінець дошкільного віку дитина:

- має знати назву сенсорних еталонів: форма, колір, величина; кольори та їх відтінки; форми об'ємні, площинні: циліндр, куб, прямокутник, трикутник тощо;
- має уміти порівнювати предмети та множини, виділяти в них схожі та відмінні ознаки, класифікувати предмети та множини за кількісними і якісними ознаками, оперувати множинами (посуд, одяг, тварини, тощо), упорядковувати об'єкти в напряму зростання чи зменшення певної ознаки
- має уміти орієнтуватися у просторі на основі його безпосереднього сприйняття та словесного позначення просторових категорій, орієнтуватися на аркуші паперу, книги
- має уміти визначати, встановлювати часову послідовність подій, користуватись словами "вчора"..., розуміти властивості часу (доба, тиждень, місяць, рік); називати порядок та пояснювати послідовність пір року, днів тижня, частин доби
- має усвідомлювати зміст понять "число", "цифра", "лічба", "рахунок", задача", розуміти відношення між числом і цифрою, лічити в межах 10 в прямому та зворотному порядку, знати цифри від "0" до "9", знати склад числа, порівнювати суміжні числа, складати числа з двох менших, знати структуру арифметичної задачі, вміти розв'язувати задачі та приклади з додаванням та відніманням в межах 10
Кiлькiсть переглядiв: 122

Коментарi